Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA uzņēmējdarbības projekti (Page 2)

ELFLA uzņēmējdarbības projekti

Kvalitatīvu darba apstākļu radīšana lavandas pārtikas un dzērienu “LavenderTaste” produktu ražošanai

SPA un atpūtas kompleksā “Lavendervilla” uzsākta lavandas pārtikas un dzērienu produktus “Lavender Taste” ražošanu un realizāciju, papildus klientiem piedāvājot pārtikas un dzērienu produktu degustācijas. Tiek efektīvāk izmantoti uzņēmuma resursi un daudzveidots esošais produkta sortiments, papildināts lauku tūrisma piedāvājums.
Lasīt visu

Uzņēmuma darbības pilnveidošana, iegādājoties niedru izvešanas tehniku

Projekta ietvaros iegādātā tehnika dod iespēju saražot eksportspējīgu produktu, tās ir niedres, kas ir sagatavotas jau kā būvmateriāls jumtu klāšanai. Jaunais agregāts dod iespēju savākt un izvest sapļautās niedres līdz niedru kūlīšu siešanas līnijai, jo tas maksimāli pietuvoties niedru pļaušanas vietai, kas pēdējās ziemās esošajos bezsala apstākļos ir ļoti apgrūtinoši. Kā arī iegādātais agregāts ļauj izvest lielāku niedru apjomu īsākā laika posmā, kas samazina laiku, kuru niedres atrodas zem kl...
Lasīt visu

CNC frēzēšanas iekārtas iegāde koka dizaina lietu ražošanas uzsākšanai

Pēc projekta "CNC frēzēšanas iekārtas iegāde koka dizaina lietu ražošanas uzsākšanai" īstenošanas tiks uzsākta tāda koka dizaina priekšmetu ražošana, kuru galvenais izejmateriāls būs jau pieredzējis un reiz izmantots koks. Jaunizveidotā uzņēmuma īpašnieks plāno pagarināt reiz izmantotu un pielietotu kokmateriālu mūžu, piemēram, vecu šķūņu, klēšu būvniecībā izmantoti kokmateriāli, pārvēršot tos jaunos produktus. Rezultātā ar projekta palīdzību tiks sekmēta videi draudzīga, otrreizējās pārstrādes ...
Lasīt visu

Nīcas siers

Izveidota siera ražotne, kura balstīta uz jaunām zināšanām un prasmēm, tādējādi sekmējot vietējo resursu maksimālu un produktīvu izmantošanu, radot pēc iespējas augstāku pievienoto vērtību. Projekta rezultātā paredzēts ražot klasisko puscieto “Gouda” tipa sieru un neizmantot ne konservantus, ne mākslīgās piedevas, jo siera gatavojamais katls tiks savienots ar slaukšanas iekārtu, līdz ar to tajā nonāks tikko no govs slaukts piens. Tas nebūs ne pasterizēts, ne dzesēts, tādējādi iegūstot augstvērtī...
Lasīt visu

Kempinga “Pabērzi” izveide Bernātos

Radīts jauns lauku tūrisma pakalpojums ar moderniem un mūsdienīgiem kempinga namiņiem, kur būs iespējams pavadīt brīvo laiku. Bez pamatpakalpojumiem, nakšņošanas iespējām jaunos kempinga namiņos vai telšu vietās, tiks izveidota plaša profila aktīvās atpūtas zona ar dažādām sportošanas iespējām. Plānots piedāvāt arī velosipēdu īri, lai klienti varētu izbaudīt dabas parka "Bernāti" unikālo un skaisto mežu un takas. Ziemas mēnešos plānots piedāvāt slēpju nomu. Šie pakalpojumi būs oriģināli un snie...
Lasīt visu

Uzņēmuma ražošanas procesa modernizācija

mērķis: Projekta ietvaros iegādātā tehnika dod iespēju saražot eksportspējīgu produktu, tās ir niedres, kas ir sagatavotas jau kā būvmateriāls jumtu klāšanai. Jaunais agregāts niedres sagatavos jau kūlīšos, niedres netiek salauzītas un saspiestas, tās nav jāšķiro, palielinās saražotās produkcijas apjoms un kvalitāte, samazinās laiks, kas tiek patērēts produkcijas saražošanai. (more…)
Lasīt visu