Sākums » EJZF projektu konkursu sludinājumi

EJZF projektu konkursu sludinājumi

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021. gada 4.janvāra līdz 2021. gada 4. februārim. 8. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: M3/R2 - Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. Eiropas Jūrlietu un...
Lasīt visu

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gadā no 29. maija līdz  29. jūnijam. 7. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 801 235,44 EUR. Iepazīties ar pilnu dokumentu
Lasīt visu

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Iepazīties ar pilnu dokumentu.
Lasīt visu
bike seat