IMG_1436
Biedrības “Liepājas rajona partnerība” biedri un projektu iesniedzēji, 2018.gada 21. un 22. maijā, ciemojās pie partnerības “Laukiem un jūrai”, lai smeltos pieredzi un iedvesmu jauniem darbiem un idejām. Pasākuma gaitā ciemojāmies pie vietējiem ražotājiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, Tukuma un…
Viens no partnerības darbības stratēģiskajiem mērķiem ir “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējigas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā”. Izmantojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 2015.-2020. gada plānošanas periodam, īstenoti daudzi…
Pārskats par projektiem 2017 – skatīt » Statūtu grozījumi 2018 – skatīt » Biedrības “Liepājas rajona partnerība” kopsapulce 2018 – skatīt » Zanes Gustas prezentācija – skatīt »
Pie Liepājas puses uzņēmējiem pieredzes apmaiņā viesojās uzņēmēji no Pērnavas, Igaunijas. Igauņi tika pārsteigti ar jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem, bet latvieši varēja rast atbildes uz jautājumiem un saņemt ieteikumus. Pieredzes apmaiņa notika, biedrībai “Liepājas rajona partnerība” un partnerībai “Lielupe” sadarbībā ar…
IMG_8645
Pēc iepazīšanās ar Ventspils reģiona piekrastes zvejniekiem un īstenotajiem projektiem, 31.martā 34. Igaunijas piekratses zvejnieku grupa ieradās Pāvilostā. Vispirms piedāvājām apmeklēt Pāvilostas muzeju, kura ekspozīcija saistīta ar piekrastes zvejniecību dažādos laikos un valstu iekārtās. Apskatījām Pāvilostas jahtu ostu, kuru mums…
IMG_8627
Igaunijas Leenemaa (Läänemaa) un Hījumā apriņķu ZVR mācību brauciens uz Ventspils un Liepājas reģionu no 2017. gada 30. marta līdz 1. aprīlim.
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content