Biedrība “Liepājas rajona partnerība” sadarbībā ar Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centru veica pētījumu par Biedrībām un Nodibinājumiem Liepājas rajona Partnerības darbības teritorijā: Biedrības un nodibinājumi Liepājas rajona partnerības teritorijā uz 2010. gadu. Liepājas rajona partnerība pateicas visiem par atsaucību un…
Seminārs potencialājiem projektu iesniedzējiem ELFLA Prezentācija MK noteikumi Nr. 33
Oga Kodols Utenos regiono vietos veiklos grupe Tadaiķi – Saldus LEADER ieviešana Latvijā – līdzšinējie sasniegumi un nākotnes izaicinājumi LEADER – pieeja kā pozitīvs impulss lauku attīstībai LSK – Sociālo, veselības un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana partnerības teritorijā Tradīcijas un bizness…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content