Sākums » Prezentācijas

Prezentācijas

2014. gada konferences prezentācijas

Drubes novada prezentācija - skatīt » Grobiņas novada prezentācija - skatīt » Initas Ates prezentācija - skatīt » LLKC Liepāja prezentācija - skatīt » Nīcas novada prezentācija - skatīt » Pārskats pār EZF projektiem - skatīt » Pāvilostas novada prezentācija - skatīt » Priekule novada prezentācija - skatīt » Rucavas novada prezentācija - skatīt » Vaiņodes novada prezentācija - skatīt » Aizputes novada prezentācija - skatīt » Zemkopības ministrijas prezentāci...
Lasīt visu

2012. gada konferences prezentācijas

Aizputes novads: Realizētie projekti Aizputes novadā Biedrība "Darīsim paši": ELFLA projektu top 5 Biedrība "Seši krasti": Biedrība "Seši krasti" Saldus rajona attīstības biedrība: LEADER projektu piecinieks 2012. gadā Grobiņas novadas: LEADER un Rīcības programmas TOP projekti Grobiņas novadā Inita Ate: LEADER iniciatīva - dzīves un kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos IDEA House: Jauniešu māja Aizputē Kandavas partnerība: Kandavas projekti; Ligita Laipeniece: Eiro...
Lasīt visu

Prezentācijas no konferences “Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības iespējas” 2012

Aigars Laugalis – Informācija par EZF ieviešanu un ieskats EJZF 2014-2020; Sanita Astiča - Kurzemes piekrastes attīstība (apskats pagātnē un ieskats nākotnē); Ingus Purgalis - Baltijas jūra. Ilgspējīga jūras ekosistēms = ilgtermiņa resurss; Urszula Budzich-Szukała - European Fisheries Fund Axis 4 and insight into the next programming period; Ligita Laipeniece - EZF 4. prioritārā virziena ieguldījums zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīsībā: ZVRG Liepājas rajona partnerība.
Lasīt visu

Prezentācijas no apmācību semināriem

Semināra datums: 2012.gada 14.marts.LEADER programma - lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. 2012. gada 14. marts. LEADER programma – lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana vietējās attīstības stratēģijas teritorijā; Nr. 783 maksājumi LEADER; 3.1. - 3.2.. projektu veidlapu aizpildīšana. LEADER programma - dzīves kvalitātes uzlabošanai laukos. 2012. gada 15. marts. LEADER programma - ...
Lasīt visu

2011. gada konferences prezentācijas

Aizputes novada prezentācija Durbes novada prezentācija EZF Papes dabas parka fonds Grobiņas novada prezentācija Initas Ates prezentācija Ligitas Laipenieces prezentācija LLF kompetences prezentācija Nīcas novada prezentācija Pāvilostas novada prezentācija Priekules novada prezentācija Vaiņodes novada prezentācija VLT prezentācija Andras Karlsones prezentācija Armanda Stahovska prezentācija ZST prezentācija
Lasīt visu
bike seat