Sākums » Jaunumi

Jaunumi

LEADER projektu aktualitātes un pozitīvā pieredze

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas biroju piedāvā tiešsaistes semināru (ZOOM platformā) «LEADER PROJEKTU AKTUALITĀTES UN POZITĪVĀ PIEREDZE» Datums un laiks: 2020. gada 20. oktobrī plkst. 10:00 (ilgums līdz 3 stundām). Pieslēgšanās no plkst. 9:45. Programmā: Tikšanās atklāšana un aktualitātes; Sabiedriskā labuma projektu īstenošanas pozitīvā pieredze. Mārtiņš Mikāls, biedrība “Priekules veloklub...
Lasīt visu

Vebinārs ar Aktīvās mājas TRIAN-S autoru Tõnis Kasemägi

Bezmaksas Vebinārs par atjaunojamo enerģiju – saules paneļu sistēmas instalēšanu un mazu mājokļu izveidi. LEADER starptautiskais projekta “OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development” ietvaros Programmā: Ievads saules enerģijas ražošanā; Efektīvas mazas mājas izveidošanas pamati; Viedā māja TRIAN-S; Iespējas palielināt mājvietas efektivitāti. Tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Pirms vebināra interesenti var apskatīt šo būvi dabā, no 24. oktobra – Lejas Va...
Lasīt visu

Aicinājums Papes iedzīvotājiem!

Aicinām Papes iedzīvotājus (bijušos, esošos un nākošos) uz tikšanos par ciema viedā risinājuma kopīgu apzināšanu, kuru varētu īstenot jau nākošā gada pavasarī! Mums visiem ir daudz ideju un domu, kas Papē būtu nepieciešams! Kopā mēģināsim noteikt ciema vajadzības un iespējas, lai kopā veidotu Papes ciemu par viedu un mūsdienīgu dzīves, darba un atpūtas vietu. Sanāksmes laikā tiešsaistē uzklausīsim arī mūsu zviedru partneru pieredzi par viedajiem risinājumiem piekrastes ciemos. Tiekamies...
Lasīt visu

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 9. novembra līdz 9. decembrim. 8. kārtā pieejamais publiskais finansējums: M1/R1 - Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku ...
Lasīt visu

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 7. projektu konkursa kārtas rezultātu kopsavilkums

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” 2014.- 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 7. projektu konkursa kārtas rezultātu kopsavilkums. Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2020. gada 29. maija līdz 29. jūnijam. M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības...
Lasīt visu

Noslēgusies projektu iesniegšana

Ir noslēgusies projektu iesniegšana Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 7.projektu konkursa kārtā. Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2020. gada 29. maija līdz 29.jūnijam. M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē. Pieejamais finansējums: 300 000 EUR Iesniegti 9 projektu pieteikumi par kopējo summu 384 026,53 EUR M3/R2 – Atbalsts vides resu...
Lasīt visu

Biedrības biedru kopsapulce 7. jūlijā

Biedrības "Liepājas rajona partnerība" biedru kopsapulce norisināsies 2020. gada 7. jūlijā pulksten 14.00. Nories vieta – Liepāja, Vecā ostmala 53, Spīķeris. Darba kārtība: Pārskats par 2019. gadu – Inita Ate Ieskats nākamā plānošanas perioda aktualitātēs – Inita Ate Padomes vēlēšanas – Inita Ate Lejaskurzemes tūrisma attīstības iespējas – Raimonds Reinis EJZF projekti Spīķerī – Aigars Laugalis Neformālas sarunas pie kafijas.
Lasīt visu

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gadā no 29. maija līdz  29, jūnijam. 7. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 801 235,44 EUR. M3/R1 - Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē. ...
Lasīt visu

Noslēgusies projektu pieteikumu izvērtēšana – atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

Noslēgusies projektu pieteikumu IZVĒRTĒŠANA Biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros, atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Izsludinātā summa 457 716,15 eur Liepājas rajona partnerības padome, 2020.gada 8.aprīlī padomes sēdē nr. 4 apstiprināja sekojošus projektus.
Lasīt visu

Noslēgusies projektu pieteikumu izvērtēšana – vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Noslēgusies projektu pieteikumu IZVĒRTĒŠANA Biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros, vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. Izsludinātā summa 127 502.35 EUR; Liepājas rajona partnerības padome, 2020.gada 8.aprīlī padomes sēdē nr. 4 apstiprināja sekojošu projektu rezultātus.
Lasīt visu