seminar-594125_640
Semināri notiks šādos datumos: 4. aprīlis no plkst. 10.00 līdz 15.00 LEADER projekti uzņēmējdarbībā; 6. aprīlis no plkst. 10.00 līdz 15.00 LEADER projekti uzņēmējdarbībā; 7. aprīlis no plkst. 10.00 līdz 15.00 LEADER sabiedriskā labuma projekti; 13. aprīlis no plkst. 10.00…
atbalsta_pazinojums2
Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu lauku attīstības 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Iepazīties ar visu dokumentu!
svva
2016. gada 25. februārī Zemkopības ministrija ar lēmumu nr. 9.1.-7/17/2016 apstiprināja Liepājas rajona partnerības izstrādāto Sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju. ELFLA LEADER programmā pieejamais finansējums līdz 2018. gadam € 1 909 883,21 un EJZF programmā pieejamais finansējums līdz 2018. gadam €…
hand-936698_640
2016. gada 18.martā no plkst. 13.00 līdz 15.00 PARTNERĪBAS BIEDRU KOPSAPULCE. Vieta: Krasta iela 12, Grobiņa, partnerības biroja telpās Darba kārtība: Biedru kopsapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana. Biedru kopsapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana. Liepājas rajona partnerības 2015.gada darbības un finanšu…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content