Informācija!

ikona3
Aktivitāšu “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konsultācijas no 12. maija tiek pārtrauktas. Atgādinām, ka ir sākusies projektu iesniegumu pieņemšana. Projektu iesniegšana līdz 18.maija plkst. 17.00. EJZF projektu konsultācijas nenotiks no 16. līdz 25.maijam. EJZF projektu…

Projektu konsultācijas

ikona1
Datumi un laiki, kad projektu rakstītāji var pieteikties uz individuālām konsultācijām. Pieteikšanās telefoniski 63491806, 26595623 (Inita) vai 29164833 (Santa). 11. aprīlis no plkst. 13.00 – 16.00 14. aprīlis no plkst. 10.00 – 15.00 18. aprīlis no plkst. 10.00 – 16.00…
Atbalsta
Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Valsts un Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. Iepazīties ar visu sludinājumu!
seminar-594125_640
Semināri notiks šādos datumos: 4. aprīlis no plkst. 10.00 līdz 15.00 LEADER projekti uzņēmējdarbībā; 6. aprīlis no plkst. 10.00 līdz 15.00 LEADER projekti uzņēmējdarbībā; 7. aprīlis no plkst. 10.00 līdz 15.00 LEADER sabiedriskā labuma projekti; 13. aprīlis no plkst. 10.00…
atbalsta_pazinojums2
Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu lauku attīstības 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Iepazīties ar visu dokumentu!
svva
2016. gada 25. februārī Zemkopības ministrija ar lēmumu nr. 9.1.-7/17/2016 apstiprināja Liepājas rajona partnerības izstrādāto Sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju. ELFLA LEADER programmā pieejamais finansējums līdz 2018. gadam € 1 909 883,21 un EJZF programmā pieejamais finansējums līdz 2018. gadam €…
hand-936698_640
2016. gada 18.martā no plkst. 13.00 līdz 15.00 PARTNERĪBAS BIEDRU KOPSAPULCE. Vieta: Krasta iela 12, Grobiņa, partnerības biroja telpās Darba kārtība: Biedru kopsapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana. Biedru kopsapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana. Liepājas rajona partnerības 2015.gada darbības un finanšu…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content