18. oktobris, 2023 – Aktualitātes

SVVA stratēģijas apstiprināšana

Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz Noteikumu Nr.509 28.punktu un 31.2 apakšpunktu, ir pieņemis lēmumu par SVVA stratēģijas apstiprināšanu, tai skaitā, par atbalsta piešķiršanu 80% apmērā no kopējā pieejamā publiskā finansējuma. Ostu infrastruktūrai 100% apmērā.

Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (Stratēģiskā plāna intervence) 1 665 623, 61 eur apmērā.

SVVA stratēģiju īstenošana, tai skaitā sadarbības aktivitātes un to īstenošana (EJZAF) 3 499 131,38 eur apmērā.

Ostu infrastruktūras attīstības stiprināšana” 3 120 310, 85 eur apmērā.

Liepajās rajona partnerība SVVA startēģija

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content