26. oktobris, 2021 – Aktualitātes

Semināri potenciālajiem uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Liepājas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem.

SEMINĀRI notiks ZOOM vietnē.

 • 2021. gada 3. novembrī no plkst. 10.00 līdz 12.30;
 • 2021. gada 4. novembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00;
 • 2021. gada 9. novembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00.

Semināru darba kārtības un pieteikšanās anketa ir atrodama te.

Darba kārtība 3. novembra semināram (no plkst. 10.00 līdz 12.30)

 1. Biedrības „Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam atklātā projektu konkursa izsludinātā rīcība, atbalstāmās aktivitātes un iegādes, pieejamais finansējums vienam projektam (informēs partnerības izpilddirektore Inita Ate);
 2. Informācija par finansējumu piesaisti uzņēmējdarbības attīstībai (informēs ALTUM Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Zandberga);
 3. Būvniecības noteikumi un nepieciešamie dokumenti gatavojot projekta pieteikumu (informēs Dienvidkurzemes novada būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis);
 4. Nosacījumi LEADER ELFLA publiskā atbalsta saņemšanai;
 5. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un termiņi. Vērtēšanas kritēriju metodikas izmantošana projekta iesnieguma sagatavošanā;
 6. Biežāk pieļautās kļūdas LEADER iepriekšējo kārtu uzņēmējdarbības projektos;
 7. Jautājumi un atbildes.

Darba kārtība 4. novembra semināram (no plkst. 15.00 līdz 18.00)

 1. Projektu iesnieguma sagatavošana saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590, kā arī citu dokumentu sagatavošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar biedrības “ Liepājas rajona partnerība” izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju;
 2. Cenu aptaujas veikšana un dokumentācijas sagatavošana;
 3. Citu projekta iesnieguma pavaddokumentu sagatavošana un noformēšana;
 4. Projekta veidlapas.

Darba kārtība 9. novembra semināram (no plkst. 15.00 līdz 18.00)

 1. Projektu iesnieguma un tā pavaddokumentu sagatavošana iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS);
 2. Jautājumi un atbildes.

 

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content