27. februāris, 2017 – Aktualitātes

Projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 28. marta līdz 28. aprīlim.

3. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:

  • M2/R1 – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.
    Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums: 289 821,95 EUR
  • M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
    Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 1 138 859,69 EUR

Projektu īstenošanas termiņi:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Iepazīties ar pilnu dokumentu.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content