19. oktobris, 2022 – Aktualitātes , Pieredzes apmaiņa

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju un Franciju

Liepājas rajona partnerība aizvadītajā nedēļā no 10. oktobra līdz 17. oktobrim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vācijas un Francijas pierobežu “LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā”.

Šī brauciena mērķis : LEADER projektu apskate, iepazīšanās ar VRG darbību, pieredzes apmaiņa stratēģijas sagatavošanā, darbā ar vietējām kopienām un pašvaldību. Diskusijas, izpratnes par viedo ciemu veidošanas aprobācija.

Vācijas pilsētā Freiburgā apmeklējām “Latviešu centrs Bērzaine“. Latviešu organizācijas Daugavas Vanagi Vācijā īpašums Bērzaine ir īsta mazā Latvija, kur iegriezties ikvienam ceļiniekam. Šeit tiek pulcināti latvieši no visas pasaules. Iedvesmu pilnas sarunas par pāaudžu pēctecību un to vērtību saglabāšanu.

Lauksaimniecības produktu audzēšana pārstrādes un tirdzniecības Elzas reģiona Rikvīras apgabalā. Mazā uzņēmējdarbība Rikvīras kopienā (šokolādes muzeja apskate).

Tikšanās ar Glotertālas (Glottertal) pašvaldības pārstāvjiem. Tikšanās ar vietejo VRG Dienvidšvarcvalde. Iepazīšanās ar VRG darbību, pieredzes apmaiņa, stratēģijas sagatavošanā darbā ar vietējām kopienām un pašvaldību. Diskusijas, izpratne par viedo ciemu veidošanos aprobāciju.

Tikšanās ar Badkrocingenas (Bad Krozingen) pašvaldības un Zentas Mauriņas muzeja pārstāvjiem par latvisko vērtību dzīvotspējas uzturēšanu. Nelielas pašvaldības izaicinājumi un iespējas.
Iepazīšanās ar vietējo tūrisma piedāvājumu (pašvaldības atbalsts dabas tūrisma veicināšanai, pašvaldības līdzfinansēto projektu apskate). Tūrisma informācijas centra apskate, darba iepazīšana. Vietējās produkcijas un tradīciju iepazīšana.

Brauciena laikā tika gūtas vērtīgas atziņas un ieteikumi jaunās stratēģijas izstrādāšanai.

Milzīgs paldies ikvienam, kurš piedalījās šajā pieredzes apmaiņas braucienā ar šādu komandu kopā viss neiespējamais kļūst iespējams.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content