5. oktobris, 2020 – Aktualitātes

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 9. novembra līdz 9. decembrim.

8. kārtā pieejamais publiskais finansējums:

  • M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
    Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums 269 650, 49 EUR
  • M2/R1 – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām
    Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums 41 883, 13 EUR

Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Iepazīties ar pilnu dokumentu

ELFLA Ricības plāns 2020

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content