1. jūlijs, 2020 – Aktualitātes

Noslēgusies projektu iesniegšana

Ir noslēgusies projektu iesniegšana Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 7.projektu konkursa kārtā. Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2020. gada 29. maija līdz 29.jūnijam.

  • M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.
    Pieejamais finansējums: 300 000 EUR
    Iesniegti 9 projektu pieteikumi par kopējo summu 384 026,53 EUR
  • M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā (sabiedriskā labuma projekti)
    Pieejamais finansējums: 501 235,44 EUR

Iesniegti 7 projektu pieteikumi par 358 177,72 EUR

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content