10. decembris, 2020 – Aktualitātes

Noslēgusies projektu iesniegšana Biedrībā “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros

Ir noslēgusies projektu iesniegšana Biedrībā “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2020. gada 9. novembra līdz 9. decembrim.

8. kārtā pieejamais publiskais finansējums:

  • Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 269 650, 49 EUR
    Iesniegti 36 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 736 422,86 EUR.
  • Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 41 883, 13 EUR.
    Iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 75 256,38 EUR.

Projekti, kuri iegūs minimālo punktu skaitu un pietiks finansējums, LADā tiks iesniegti 09.01.2021.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content