10. decembris, 2021 – Aktualitātes

Noslēgusies projektu ieniegšana

2021. gada 8. decembrī noslēdzās projektu iesniegšana Biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Publiskais pieejamais finansējums: Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai 1 006 895.94 EUR.

Tika iesniegts 61 projekta pieteikumi par publisko finansējumu 2 432 776,81 EUR. Divi projekti tika atsaukti.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content