20. maijs, 2016 – Aktualitātes

Noslēgusies ELFLA projektu konkursa 1. kārta

Iesniegti 122 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 3 336 915.00 EUR.

M1/ R1 Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.
Pieejamais finansējums 467 920.00 EUR. Iesniegti 39 projekti par kopējo publisko finansējumu 1 478 895.40 EUR.

M1/ R2 Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.
Pieejamais finansējums 200 540.00 EUR. Iesniegti 4 projekti par kopējo publisko finansējumu 82 524.61 RUR.

M2/R1 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.
Pieejamais finansējums 267 380.00 EUR. Iesniegti 44 projekti par kopējo publisko finansējumu 823 080.00 EUR.

M2/ R2 Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošana.
Pieejamais finansējums 401 075.00 EUR. Iesniegti 35 projekti ar publisko finansējumu 997 381.64 EUR.

Atgādinām, ka līdz 2. jūnijam pieņemam EJZF pieteikumus projektu īstenošanai Baltijas jūras piekrastes pašvaldību teritorijās.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content