20. novembris, 2019 – Aktualitātes

Noslēgusies EJZF projektu konkursa 6.kārtas projektu iesniegšana

2019. gada 19. novembrī ir noslēgusies biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārta Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

M3/R1 – “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē” iesniegti 11 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 631 195,67 eiro.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) izsludinātais finansējums: 566 832,21 eiro.

M3/R2 – “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” iesniegti 5 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 352 477,51 eiro.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) izsludinātais finansējums: 377 888,14 eiro.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content