30. janvāris, 2019 – Aktualitātes

Izvirzīts Liepājas rajona partnerības LEADER Dižprojekts 2018

Dižprojekts ir vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.

Biedrības “Liepājas rajona partnerība’” Dižprojektam 2018 nolēma izvirzīt SIA HouseBoat īstenoto projektu “Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos”. Projekta mērķis: Radīt jaunu atraktīvu atpūtas iespēju uz Liepājas ūdeņiem.

Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Biedrības “Liepājas rajona partnerība’” Dižprojektam 2018 nolēma izvirzīt SIA HouseBoat īstenoto projektu “Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos”. Projekta mērķis: Radīt jaunu atraktīvu atpūtas iespēju uz Liepājas ūdeņiem.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content