2. augusts, 2022 – Aktualitātes

Informācijai

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros iesniegti kopā pieci (5) projektu pieteikumi. Kopā tika izsludināti 583 975,50 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 1. augustam.

Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē iesniegts viens (1) projekta pieteikums.
Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā iesniegti četri (4) projekta pieteikumi.

Kopējais reģistrētais publiskais finansējums 794 146,84 EUR.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content