27. jūnijs, 2018 – Aktualitātes

Esi lepns par savu novadu!

Biedrība „ Liepājas rajona partnerība” ir organizācija, kura darbojas kopš 2006.gada un tās biedri ir gan novadu pašvaldības, gan uzņēmēji, gan biedrības, gan privātpersonas. 2014.gadā partnerība ar novadu aktīvo iedzīvotāju līdzdalību, izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju, tādējādi piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, lai veicinātu teritoriju, novadu attīstību, sekmētu un atbalstītu uzņēmējdarbību. Stratēģijas vīzija ir: sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība. Kopš 2015.gada projektos ir apgūti aptuveni 3 milj. EUR. Liepājas rajona partnerība administrē gan Lauku attīstības programmu LEADER, gan Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmu pašvaldībās, kurām ir pieeja Baltijas jūrai.

Kopš 2016.gada ir jau īstenoti 77 projekti visos astoņos partnerības teritorijas novados. Tie ir gan pašvaldību īstenotie projekti, gan biedrību, gan uzņēmēju projekti. Lai iepazīstinātu iedzīvotājus par paveikto, Liepājas rajona partnerība sadarbībā ar novadu pašvaldībām jau trešo reizi, organizēs Projektu atvērto durvju dienu.
Šogad tās notiks divas dienas ar moto: „Esi lepns par savu novadu”.

Pirmā diena, 25.augusts.
Pasākumi notiks Pāvilostas, Nīcas un Rucavas novados.

Otrā diena, 1.septembris.
Pasākumi notiks Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules un Vaiņodes novados.

Pasākumu ietvaros būs iespēja iespazīties ar jau īstenotajiem projektiem, uzzināt par plānotajiem projektu konkursiem, iesaistīties dažādās aktivitātēs, konkursos un tikt arī pie pārsteiguma balvām. Pasākumā aicināsim piedalīties arī vietējos uzņēmējus, mājražotājus. Abas dienas notiks arī radošā darbnīca „Akmens spēks Latvijai”, kur visi kopā gatavosim dāvanu Latvijas simtgadē, būs iespēja arī piedalīties novada “Bagātību kartes” izveidošanā. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, būsim padomājuši arī par atrakcijām bērniem.

Ieplāno dienu, apskati projektus, izmēģini projekta aktivitātes savā novadā un kaimiņnovadā! Esi aktīvs sava novada attīstībā!

Par plānotajiem pasākumiem, apskatāmiem projektiem, būs iespējams iepazīties afišās, nākamajā novada avīzītē, laikrakstā „Kurzemes Vārds”, partnerības mājas lapā www.lrpartneriba.lv , novadu interneta mājas lapās.

 

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content