4. jūlijs, 2016 – Aktualitātes

EJZF projektu konkursa 1. kārtas rezultāti

Ar EJZF projektu konkursa 1. kārtas rezultātiem, var iepazīties šajā rakstā.

2. mērķis: Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.

1. rīcība – Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos. Pieejamais finansējums € 495980,00.

Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numursPubliskais finansējumsIegūtie punktiVērtējums
2016/FL03/1/F0430.02.01/43497919pozitīvs

2016/FL03/1/FO430.02.01/125838,5914pozitīvs

2016/FL03/1/F0430.02.01/668520,613.83pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.01/54000013.67pozitīvs

2016/FL03/1/F0430.02.01/38000010.67negatīvs

2016/FL03/1/F0430.02.01/2800007.5negatīvs

2. rīcība – Darbības dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Pieejamais finansējums € 425125,00.

Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numursPubliskais finansējumsIegūtie punktiVērtējums
2016/FL03/1/F043.02.02/467912.0422.33pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.02/38000014.33pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.02/13212.0113.33pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.02/2 41429.368negatīvs

2016/FL03/1/F043.02.02/563777.230negatīvs

3. rīcība – Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. Pieejamais finansējums € 141710,00.

Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numursPubliskais finansējumsIegūtie punktiVērtējums
2016/FL03/1/F043.02.03/18535612.5pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.03/2234006.5negatīvs

4. rīcība – Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. Pieejamais finansējums € 345270,00.

Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numursPubliskais finansējumsIegūtie punktiVērtējums
2016/FL03/1/F043.02.04/176791.5613.33pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.04/241444.9411.17negatīvs

2016/FL03/1/FO43.02.04/389582.375.67negatīvs

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content