17. decembris, 2019 – Aktualitātes

EJZF 6.kārtas projektu rezultāti

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” 2014.- 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 6.projektu konkursa kārtas REZULTĀTU KOPSAVILKUMS

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2019. gada 19. oktobra līdz 19. novembrim. M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) finansējums: 566 832,21 EUR.

Projekta numursApstiprinātais punktu skaitsAtzinums
2019/FL03/6/F043.02.05/214,67atbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/1114,27atbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/914,17atbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/1013,67atbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/513,43atbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/113,33atbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/812,5atbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/712,33atbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/410,17atbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/610neatbilst
2019/FL03/6/F043.02.05/37neatbilst

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2019. gada 19. oktobra līdz 19. novembrim. M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
Eiropas Jūraslietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 377888,14 EUR.

Projekta numursApstiprinātais punktu skaitsAtzinums
2019/FL03/6/F043.02.07/314,83atbilst
2019/FL03/6/F043.02.07/513,50atbilst
2019/FL03/6/F043.02.07/114,17atbilst
2019/FL03/6/F043.02.07/413,67atbilst
2019/FL03/6/F043.02.07/213,43atbilst
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content