11. oktobris, 2018 – Aktualitātes

Biedrības “Liepājas rajona partnerības” novērtējums laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam

Biedrība ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Aizputes, Grobiņas, Durbes, Priekules, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas un Vaiņodes novadu teritorijās. Zivsaimniecības fonda ietvaros arī Liepājas pilsētā. Šobrīd gatavojam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2015-2020. gadam” vidusposma novērtējumu. Esam rīkojuši četras LEADER projekta iesniegšanas kārtas un četras EJZF projekta iesniegšanas kārtas. Organizējuši apmācības, seminārus, izbraukuma seminārus, projektu atvērto durvju dienas un pieredzes apmaiņas braucienus.

Lai novērtētu Liepājas rajona partnerības darbu un LEADER programmas ietekmi un rezultātus, lūdzam Jūs iesaistīties. Anketas aizpildīšana ir līdz 20.oktobrim. Aptaujai ir vairākas sadaļas. Viena par LEADER programmu, viena par EJZF un sadaļa, kur iespējams ierakstīt ieteikumus. Aizpildīšana neaizņems daudz laika, bet tā ir ļoti svarīga mums un Jums, kā potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Anketa ir atrodama te.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content