22. februāris, 2018 – Aktualitātes

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” 4. projektu konkursa kārta noslēgusies!

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Rīcībā – “Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai” iesniegti 6. projektu pieteikumi.
Kopējais prasītais publiskais finansējums ir 40 427,94 eiro.
Pieejamais finansējums: 55 029,33 eiro.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
Rīcībā “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē” iesniegti 6.projektu pieteikumi.
Kopējais prasītais publiskais finansējums ir 263 574,13 eiro.
Pieejamais finansējums: 259 587,90 eiro.

Rīcībā – “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” iesniegti 4. projektu pieteikumi.
Kopējais prasītais publiskais finansējums ir 351017,85 eiro.
Pieejamais finansējums: 239 991,28 eiro.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content