Atskats uz “16 plus forums”

2022. gada 30. septembrī norisinājās “Liepājas rajona partnerības” organizētais “16 plus forums”, kam bija trīs daļas.

Pirmajā daļā biedrības izpilddirektore Inita Ate sniedza pārskatu par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu biedrības teritorijā, kā arī tika nolasītas trīs lekcijas: festivāla “Kopienu sarunas” organizētāja un programmas veidotāja Kristīne Kode lekcijā “Vai kopienām ir jāsarunājas?” runāja par savu pieredzi darbā ar kopienām, to nozīmi vietējās teritorijas attīstībā, elektrokartingu ražotājs Artis Daugins lekcijā “Kā dabūt miljonu 3 minūtēs” iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzes stāstu investīciju piesaistē un pasaules tirgus iekarošanā, savukārt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis lekcijā “Sarauties un nenomirt!” runāja par pašvaldību izaicinājumiem pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem.

Foruma otrajā daļā notika diskusijas, kā arī klātesošie strādāja četrās darba grupās:

  1. Kopienu loma sabiedrības veicināšanā;
  2. Uzņēmējdarbība – teritorijas attīstības garants;
  3. Pašvaldību nozīme daudzpusīgai teritorijas attīstībai;
  4. Vietējās rīcības grupas loma teritorijas attīstībā.

Darba grupu mērķis bija analizēt līdz šim partnerības teritorijā paveikto un ieskatīties nākotnē, lai saprastu, kas ir nozīmīgi partnerības teritorijas veiksmīgai attīstībai un noteiktu jaunās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas mērķu virzienus.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content