4. jūlijs, 2023 – Aktualitātes

Atbalsts pirmā zvejas kuģa iegādei

No 2023. gada 1. augusta līdz 2023. gada 1. septembrim Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Zvejas kuģa pirmā iegāde”.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 2,15 miljoni eiro.

Pasākumā atbalsta ES reģistrēta, lietota zvejas kuģa iegādi ar stacionāro dzinēju. Ar šo savu pirmo iegādāto zvejas kuģi atbalsta saņēmējam ir jānodrošina saimnieciskā darbība komerciālajā zvejā.

Atbalsta pretendents projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 40 gadiem un viņam vismaz piecus gadus ir jābūt strādājušam par zvejnieku vai ieguvušam atbilstīgu kvalifikāciju. Projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Informācija par aktivitātēm ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta veidi” – “Zvejas kuģa pirmā iegāde”.

Projekti jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Tālrunis konsultācijām +371 67095000 vai +371 28359662.

Avots: lad.gov.lv

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content