“Daudzi aktīvie un darboties gribošie Dienvidrietumkurzemes puses ļaudis noteikti ir dzirdējuši par 2006. gadā dibināto biedrību “Liepājas rajona partnerība” (turpmāk – LRP). Ja nu nekas nav dzirdēts, tad varam pačukstēt, ka mēs esam vietējās rīcības grupa (turpmāk – VRG), kas…