projekts
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 1. augustam. M3/R2…
mums-ir-zivis
Maija un jūnija mēnesī projektā Zivju sezona zivs ir apaļais jūrasgrundulis.Šodien (video tapšanas brīdī) mēs atrodamies Liepājas rajona partnerības teritorijā, Liepājā ir viena no lielākajām grunduļu nozvejām visā piekrastē. Liels paldies piekrastes zvejniekiem par atļauju ielūkoties viņu ikdienā. Īpašs paldies…
ik_asaritis1
Projekta ietvaros iegādāta automašīna, kas aprīkota ar aukstuma iekārtu/kameru, lai nodrošinātu klientiem produkcijas piegādi ar transportlīdzekli, kas specializēts pārvadāšanai atbilstošā temperatūrā (no +2˚C līdz +6˚C). IK “ASARĪTIS” nodarbojas ar piekrastes zveju, tīklu šūšanu un zivju kūpināšanu Nīcas pagasta Jūrmalciemā. Specializētais…
sapulce
Liepājas rajona partnerības biedru kopsapulce. Laiks: 2022.gada 20.maijā plkst. 15.00 – 17.00 Vieta: Krasta iela 12, Grobiņa, partnerības biroja zālē Darba kārtība: Sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana. Partnerības darbības gada pārskats. Projektos apgūtais finansējums. Pasākumu plāns. SVVA stratēģijas izvērtējums. Sarunas…
cena
Cenu aptauja un tehsniksās specifikācijas Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā “Sadarbības pasākumi” projekta “Zivju sezona: Gaidām ciemos- mums ir zivis!”, projekta Nr. 21-00-F043.0442-000001. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2022. gada 10. maijam. Dokumenti:…
zivis
Tā kā aprīlis projektā bija reņģu mēnesis, viesojāmies Talsu partnerības teritorijā, Mērsragā, kur vietējais piekrastes zvejnieks Aigars Neilands kopā ar Liepājas teātra aktieri Kasparu Godu devās kopīgā zvejas braucienā pēc loma. Ar iegūto lomu tālāk mūsu ceļš veda līdz Rojai…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content