LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai Apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”” biedrības “Liepājas rajona partnerība” 9. kārtas (08.11.2021.-08.12.2021.). Rīcības: Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai, sarindoto projektu pieteikumi saraksts. Pieejamais finansējums: 1 006 895,94 EUR. Lejupielādēt PDF formātā…