pexels-photo-6177572
2021. gada 8. decembrī noslēdzās projektu iesniegšana Biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Publiskais pieejamais finansējums: Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai 1…
tabitas-sirds-logo
Labdarības biedrība “Tabitas sirds” īsteno LEADER projektu “Sociālo pakalpojumu paplašināšana Grobiņas novadā” (Nr. 2020/AL13/8/A019.22.03/9) par kopējo summu 3678.83 Eur, no kuriem 15% ir biedrības līdzfinansējums. Pateicoties piešķirtajam finansējumam, jaunajam biedrības noliktavas un izdales centram iegādāti pamatlīdzekļi, kas kalpos, lai sniegtu…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content