Sākums » Starptautiskā sadarbība » Projekts “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”

Projekts “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”

Projekts “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos” („Sustainable entrepreneurship in countryside”) ir starptautisks LEADER projekts, kurā tiks veidota sadarbība starp Latvijas, Igaunijas un Somijas vietējiem uzņēmējiem.

Projekta mērķis ir veicināt lauku teritoriju mazo uzņēmēju atbalstu un attīstību caur starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu. Projekta aktivitātes ir vērstas uz uzņēmējiem – vietējo preču un pakalpojuma ražotājiem – mājražotājiem, amatniekiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem u.c.

Projekta partneri ir 8 LEADER vietējās rīcības grupas no Latvijas, Igaunijas un Somijas. No Latvijas projektā ir iesaistītas Liepājas rajona partnerība un lauku partnerība “Lielupe”.

Projekta ietvaros notiek informācijas apkopošana par vietējo preču ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem projekta partneru teritorijās, kā arī veikta to popularizēšana vietējā un starptautiskā līmenī.

2017.gadā projekta ietvaros plānots organizēt pieredzes apmaiņas vizītes starp Latvijas, Igaunijas un Somijas vietējiem uzņēmējiem.

Projekta pasākumi

Projekta partneru tikšanās

Laiks un vieta: 16.–17.06.2016, Pyhtää, Somija

Partneru tikšanās laikā tika plānotas un apspriestas projekta galvenās aktivitātes – projekta atklāšanas pasākums, starptautiskā vietējo uzņēmēju apmaiņa, kopējās reģionu mārketinga aktivitātes, ar projektu saistītā finanšu informācija. Partneri vienojās par veicamajiem uzdevumiem un laika grafiku.

Projekta dalībnieku atskaite.

Projekta atklāšanas pasākums

Laiks un vieta: 25.–27.08.2016, Harju reģions, Igaunija

Pasākuma laikā dalībnieki devās pieredzes vizītēs pie lauku teritorijas uzņēmējiem Harju reģionā Igaunijā, iepazina un analizēja lauku teritorijas uzņēmēju mārketinga piemērus un veidoja savstarpēju sadarbību turpmākajām projekta aktivitātēm.

Projekta atklāšanas pasākumā piedalījās aptuveni 80 dalībnieki – vietējie uzņēmēji un projekta partneru pārstāvji no Latvijas, Igaunijas un Somijas. Liepājas rajona partnerību projekta atklāšanas pasākumā pārstāvēja 10 dalībnieki – 5 partnerības teritorijas vietējie uzņēmēji un 5 partnerības padomes locekļi.

Projekta dalībnieku atskaite.

Top