Igaunijas Leenemaa (Läänemaa) un Hījumā apriņķu ZVR mācību brauciens uz Ventspils un Liepājas reģionu no 2017. gada 30. marta līdz 1. aprīlim

Pēc iepazīšanās ar Ventspils reģiona piekrastes zvejniekiem un īstenotajiem projektiem, 31.martā 34. Igaunijas piekratses zvejnieku grupa ieradās Pāvilostā. Vispirms piedāvājām apmeklēt Pāvilostas muzeju, kura ekspozīcija saistīta ar piekrastes zvejniecību dažādos laikos un valstu iekārtās. Apskatījām Pāvilostas jahtu ostu, kuru mums laipni izrādīja ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs. Iepazināmies ar z/s Kaija īpašnieku Jāni Pētermani, kurš ir piekrastes zvejnieks, kas nodarbojas ar zivju pārstrādi un tirdzniecību savā veikaliņā Pāvilostā un citās tirdzniecības vietās Liepājā.


Lasīt visu

Partnerības jaunā padome

2017. gada 29.martā biedru kopsapulcē ievēlēja jaunu partnerības padomi, kura darbosies turpmākos 3 gadus. Padomes jaunais sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs – Aigars Laugalis, SIA “Ervils”
Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada pašvaldība
Una Ržepicka, Priekules novada dome
Zane Gusta, SIA “Zoovilla”
Vilnis Brikmanis, SIA “Majoka”
Inese Freiberga, BDR “Vaiņodes novada iniciatīvas grupa”
Mārtiņš Mikāls, BDR “Priekules veloklubs”
Ints Mednis, NOD “Papes dabas parka fonds”
Ilze Kārkliņa, BDR “Tūrisma klubs OGA”
Vilis Brūveris, BDR “NEXT”
Andrejs Radzevičs, BDR “Sabieriskā vides pārvalde Durbe”
Evija Kopštāle, SIA “Ev&Jo”
Anda Veidele, privātpersona

IMG-20170331-WA0000


Lasīt visu

Projektu iesniegumu 2. kārta ir noslēgusies

Ir noslēgusies projektu iesniegumu 2. kārta!

ELFLA rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai” iesniegti 53 projektu pieteikumi.
Izsludinātais finansējums 631 244,61 EUR.
Pieprasītais finansējums 1 482 905,15 EUR.

EJZF rīcībā “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē” iesniegts 21 projektu pieteikums.
Izsludinātais finansējums 614 225,00 EUR.
Pieprasītais finansējums 950 274,55 EUR.


Lasīt visu

Liepājas rajona partnerības biedru kopsapulce

Liepājas rajona partnerības biedru kopsapulce
Laiks: 2017. gada 29. marts, plkst. 15.00
Vieta: Krasta iela 12, Grobiņa (Partnerības birojs)

Darba kārtība:

  1. SVVA stratēģijas ieviešana;
  2. 2016.gada darba un finanšu pārskats;
  3. Partnerības padomes vēlēšanas.

Savu dalību kopsapulcē lūgums apstiprināt līdz  24. martam pa e-pastu info@lrpartneriba.lv.

Ja kopsapulcē nesanāks kvorums, tad atkārtota kopsapulce tiek izsludināta 2017. gada 29. martā plkst. 15.30.

P.S. Tie biedri, kuri lieto ir apollo.lv e-pastus, lūgums sazināties ar partnerības vadību pa tālr. 26595623 vai 29164833. Paldies!


Lasīt visu

Projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.


Lasīt visu

Audio: “Liepājas rajona partnerība” palīdz aktivizēties vietējiem uzņēmējiem

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” februārī sāk pieņemt projektu iesniegumus, kas otrajā kārtā paredz līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem gan lauksaimniecības, gan zivsaimniecības nozarē, paredzot arī atbalstu ideju īstenošanai tieši piekrastes iedzīvotājiem. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks līdz 20. martam. Kopumā pieejams finansējums aptuveni 1, 2 miljonu eiro apmērā.


Lasīt visu

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.


Lasīt visu

Semināri 1. un 8. februārī

Uzņēmējdarbības iespējas, īstenojot SVVA stratēģiju (ELFLA LEADER)

Datums: 2017. gada 1. februāris.
Projekta mērķauditorija: pretendenti, kuriem nav līdzšinējās pieredzes ELFLA LEADER projektu sagatavošanā.
Pieteikšanās: līdz 25. janvārim.
Semināra darba kārtība.

Uzņēmējdarbības iespējas, īstenojot SVVA stratēģiju (EJZF)

Datums: 2017. gada 8. februāris.
Projekta mērķauditorija: pretendenti, kuriem nav līdzšinējās pieredzes EJZF projektu sagatavošanā. Uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība norisinās Rucavas, Nīcas, Medzes pagastos, Pāvilostas novadā vai Liepājas pilsētā.
Pieteikšanās: līdz 1. februārim.
Semināra darba kārtība.


Lasīt visu