Sākums » Pieredzes apmaiņa

Pieredzes apmaiņa

Uzņēmēji gūst jaunas idejas

Pie Liepājas puses uzņēmējiem pieredzes apmaiņā viesojās uzņēmēji no Pērnavas, Igaunijas. Igauņi tika pārsteigti ar jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem, bet latvieši varēja rast atbildes uz jautājumiem un saņemt ieteikumus.

Pieredzes apmaiņa notika, biedrībai “Liepājas rajona partnerība” un partnerībai “Lielupe” sadarbībā ar vietējām rīcības grupām no Igaunijas un Somijas īstenojot projektu “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”.


Lasīt visu

Igaunijas Leenemaa (Läänemaa) un Hījumā apriņķu ZVR mācību brauciens uz Ventspils un Liepājas reģionu no 2017. gada 30. marta līdz 1. aprīlim

IMG_8645

Pēc iepazīšanās ar Ventspils reģiona piekrastes zvejniekiem un īstenotajiem projektiem, 31.martā 34. Igaunijas piekratses zvejnieku grupa ieradās Pāvilostā. Vispirms piedāvājām apmeklēt Pāvilostas muzeju, kura ekspozīcija saistīta ar piekrastes zvejniecību dažādos laikos un valstu iekārtās. Apskatījām Pāvilostas jahtu ostu, kuru mums laipni izrādīja ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs. Iepazināmies ar z/s Kaija īpašnieku Jāni Pētermani, kurš ir piekrastes zvejnieks, kas nodarbojas ar zivju pārstrādi un tirdzniecību savā veikaliņā Pāvilostā un citās tirdzniecības vietās Liepājā.


Lasīt visu

Dalība pieredzes apmaiņā Austrijā

P1090560

2012. gada 2.–8.jūnijā biedrības “Sabiedriskā vides pārvalde DURBE” valdes priekšsēdētāja Santa Brāle apmeklēja Latvijas Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizēto pierzedzes apmaņas braucienu “Iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas un zivju audzēšanas pieredze Austrijā”. Braucienā tika apmeklētas vairākas zivju audzēšanas saimniecības,Ūdens ekoloģijas, zivsaimniecības, bioloģijas un ezeru apsaimniekošanas instītūts un Zemkopības ministrija Austrijā.

Fotogaleriju no brauciena var apskatīties šeit.


Lasīt visu

Mācību-pieredzes apmaiņas brauciens “Teritoriju attīstība – Austrijas un Vācijas pieredze LEADER programmas realizācijā”

Austrija 237

No biedrības „Liepājas rajona partnerība” piedalījās Ligita Laipeniece un Santa Brāle.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīties ar Austrijas un Vācijas vietējo rīcības grupu darbību, īstenotajiem LEADER programmas projektiem un smelties pozitīvo pieredzi, lai pielietotu to Latvijas vietējo rīcības grupu darbības uzlabošanai. Pieredzes apmaiņas braucienā apmeklējām Pilerseetal reģiona vietējo rīcības grupu Austrijā, pavadot tur lielāko daļu laika, kā arī viesojāmies Vācijā Austrumu Allgauas vietējās rīcības grupas īstenotajā projektā un Lejas Allgauas vietējās rīcības grupas īstenotajā projektā, tiekoties arī ar šo rīcības grupu vadītājiem. Programmā bija iekļauta daudzu LEADER programmas īstenoto projektu apskate, kas kopumā bija ļoti vērtīgi, jo varēja redzēt iepriekšējos plānošanas periodos īstenoto projektu progresu un ieguvumus. Redzētie projekti bija īstenoti gan no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF).


Lasīt visu
Top