Sākums » Jaunumi

Jaunumi

“Liepājas rajona partnerība” biedru kopsapulce

Aicinām uz kārtējo biedrības “Liepājas rajona partnerība” biedru kopsapulci, kas notiks š.g. 21. martā, Grobiņā, Krasta ielā 12, 2. stāvā, plkst. 15.00.

Provozoriskā biedru kopsapulces darba kārtība:

 • Biedru kopsapulces vadītāja ievēlēšana;
 • Biedru kopsapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana;
 • Liepājas rajona partnerības 2017.gada pārskats:
  –  Iesniegtie un īstenotie projekti, naudas apguve 2017.gadā;
  –  Ziņojums par finansiālo gada pārskata daļu;
  –  Revidenta ziņojums;
 • Sadarbības projekts “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos”;
 • Liepājas rajona partnerības darba prioritātes 2018. gadā;
 • Starptautiskie un starpteritoriālie projekti;
 • Statūtu grozījumi;
 • 2018. gada prioritātes;
 • Citi jautājumi.

Lasīt visu

Uzņēmēji gūst jaunas idejas

Pie Liepājas puses uzņēmējiem pieredzes apmaiņā viesojās uzņēmēji no Pērnavas, Igaunijas. Igauņi tika pārsteigti ar jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem, bet latvieši varēja rast atbildes uz jautājumiem un saņemt ieteikumus.

Pieredzes apmaiņa notika, biedrībai “Liepājas rajona partnerība” un partnerībai “Lielupe” sadarbībā ar vietējām rīcības grupām no Igaunijas un Somijas īstenojot projektu “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”.


Lasīt visu

Tiks īstenots starperitoriju sadarbības projekts “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē”

Katru gadu visā Baltijas jūras piekrastē tiek izskalotas jūras aļģes, veidojas jūras aļģu sanesumi, kas ietekmē pludmales apmeklētāju komfortu: izdala nepatīkamu smaku, pārklājot piekrastes seklūdes daļas, izskalotās aļģes traucē ieiešanu jūrā, rada nepievilcīgu piekrastes ainavu u.c. Tas būtiski ietekmē gan vietējo iedzīvotāju gan tūristu labsajūtu, kā arī ietekmē tūrisma un saistīto nozaru attīstību piekrastē.


Lasīt visu

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” 4. projektu konkursa kārta noslēgusies!

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Rīcībā – “Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai” iesniegti 6. projektu pieteikumi.
Kopējais prasītais publiskais finansējums ir 40 427,94 eiro.
Pieejamais finansējums: 55 029,33 eiro.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
Rīcībā “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē” iesniegti 6.projektu pieteikumi.
Kopējais prasītais publiskais finansējums ir 263 574,13 eiro.
Pieejamais finansējums: 259 587,90 eiro.

Rīcībā – “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” iesniegti 4. projektu pieteikumi.
Kopējais prasītais publiskais finansējums ir 351017,85 eiro.
Pieejamais finansējums: 239 991,28 eiro.


Lasīt visu

Liepājas rajona partnerības organizētais seminārs „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”.

Liepājas rajona partnerības organizētais seminārs
„Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”.

Laiks: 2018.gada 5.martā plkst. 10:00 – 15.00
Vieta: Liepājas rajona partnerības birojā, Krasta ielā 12, Grobiņā (2.stāvā zālē)

Seminārā tiks apskatītas tēmas:

 • Būtiskākās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem;
 • Darba samaksas nodokļu izmaiņas;
 • Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem;
 • Izmaiņas pašnodarbināto personu un autoru sociālajā apdrošināšanā;
 • Izmaiņas patentmaksas maksātājiem;
 • Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana
 • Būtiskākās izmaiņas PVN uzskaitē;
 • Atbildes uz jautājumiem.

Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.

Interesējošos jautājumus ir iespēja iesūtīt iepriekš, lai lektore atbildes uz tiem var izklāstīt semināra laikā. Jautājumus līdz 23. februārim sūtīt uz e-pastu info@lrpartneriba.lv.

Lūgums semināram pieteikties līdz 20. februārim pa tālruni 26595623 (Inita) , vai 29164833 (Santa), rakstot e-pastu info@lrpartneriba.lv.

Vietu skaits ir ierobežots. Nepieciešamības gadījumā, par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

Seminārs ir bez maksas!

Darba kārtība:
9.30- 10.00 – dalībnieku reģistrācija
10.00 – 12.00 – seminārs
12.00 – 12.30 – kafijas pauze
12.30 – 15.00 – seminārs


Lasīt visu

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 20.janvāra – 20.februārim.

Lasīt visu sludinājumu


Lasīt visu

Ielūgums piedalīties Kopienu nedēļas aktivitātēs

unnamed

Turpinot stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas un risināt kopienām aktuālos jautājumus, kas aktīvi tiek darīts daudzu gadu garumā, šogad turpinām 2013. gadā uzsākto tradīciju un Latvijas Lauku forums organizē reģionālās tikšanās visā Latvijā.

Aicinām arī Jūs piedalīties kādā no Kopienu nedēļas dienām, lai uzzinātu ko jaunu un iepazītos ar aktīviem kopienas cilvēkiem.


Lasīt visu
Top