Sākums » Jaunumi

Jaunumi

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 20.janvāra – 20.februārim.

Lasīt visu sludinājumu


Lasīt visu

Ielūgums piedalīties Kopienu nedēļas aktivitātēs

unnamed

Turpinot stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas un risināt kopienām aktuālos jautājumus, kas aktīvi tiek darīts daudzu gadu garumā, šogad turpinām 2013. gadā uzsākto tradīciju un Latvijas Lauku forums organizē reģionālās tikšanās visā Latvijā.

Aicinām arī Jūs piedalīties kādā no Kopienu nedēļas dienām, lai uzzinātu ko jaunu un iepazītos ar aktīviem kopienas cilvēkiem.


Lasīt visu

Projektu rezultāti 3. kārtā

Projektu rezultāti ELFLA 3. kārtā

“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” Liepājas rajona partnerība 3. kārta (28.03.-28.04.2017.)

Rīcībā: “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām” sarindoto pieteikumu saraksts.
Publiskais finansējums 289 821,95 €, papildus piešķirtais finansējums 30 921,74 €. Rezultāti tabulā zemāk.

Rādīt/slēpt tabulu

Projektu rezultāti EJZF rīcībā 3. kārtā

EJZF RP pasākums “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” Liepājas rajona partnerība 3. kārta (28.03.-28.04.2017.)
Rīcībā: “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” sarindoto pieteikumu saraksts.
Publiskais finansējums 1 138 859,69 €. Rezultāti tabulā zemāk.

Rādīt/slēpt tabulu

Lasīt visu

Piedzīvojumu seminārs jauniešiem “Amaze me LEADER” no 13. līdz 20. augustam Somijā

Liepājas rajona partnerība saviem aktīvajiem jauniešiem piedāvā sekojošu iespēju, ko piedāvā Somijas kolēģi. Liepājas rajona partnerība sedz visus izdevumus, t.i. dalības maksu, ceļa izdevumus, apdrošināšanu.

Somijas kolēģi mīļi gaidīs jauniešus (18-29 gadi) no lauku teritorijām piedzīvojumu seminārā “Amaze me LEADER”, kas no 13. līdz 20. augustam notiks Somijas dienvidaustrumos pie Saimā ezera.


Lasīt visu

Latvijas Lauku kopienu parlaments vienosies par Latvijas lauku nākotnes priekšnosacījumiem

unnamed

3.Latvijas Lauku kopienu parlaments “VISAI LATVIJAI JĀDZĪVO!” notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā, apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku teritoriju mērķtiecību un radošumu, profesionalitāti un sirsnību, spēju sniegt pievienoto vērtību visas Latvijas attīstībai un ietvert būtisku daļu no Latvijas nākotnes.

Lauku kopienu parlamenta centrā būs lauku nākotnes ceļa izstrāde, lai paustu pārliecību, ka visai Latvijai ir jādzīvo. Šī būs viena no lielākajām lauku teritoriju attīstības atbalstītāju pulcēšanās reizēm Latvijas simtgades priekšvakara laikā, kurā līdzdarbosies Latvijas lauku iedzīvotāji, lauku uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, akadēmiķi, viedokļu līderi, ministriju pārstāvji, attīstības jautājumu speciālisti, politikas veidotāji un citi lauku attīstības entuziasti. Katram parlamentā klātesošajam būs iespēja līdzdarboties, kā arī dalīties ar savu viedokli un pieredzi sekmīgai Latvijas lauku attīstībai.


Lasīt visu

Noslēgusies projektu pieņemšanas 3. kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 3. kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros rīcībā “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām” un Zivsaimniecības Rīcības pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanā” rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.

LEADER pasākumā izsludinātā summa 289 821,95 €.
Iesniegti 49 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 1 085 722,19 €.

Zivsaimniecības pasākumā izsludinātā summa 1 138 859,69 €.
Iesniegti 14 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 1 011 003,54 €.


Lasīt visu

Projektu rezultāti

Projektu rezultāti ELFLA rīcībā

Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Pieejamais publiskais finansējums 631 244,61 €. Rezultāti tabulā zemāk.

Rādīt/slēpt tabulu

Projektu rezultāti EJZF rīcībā

Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un Uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.
Pieejamais publiskais finansējums 614 225,00 €. Rezultāti tabulā zemāk.

Rādīt/slēpt tabulu


Lasīt visu
Top