Audio: “Liepājas rajona partnerība” palīdz aktivizēties vietējiem uzņēmējiem

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” februārī sāk pieņemt projektu iesniegumus, kas otrajā kārtā paredz līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem gan lauksaimniecības, gan zivsaimniecības nozarē, paredzot arī atbalstu ideju īstenošanai tieši piekrastes iedzīvotājiem. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks līdz 20. martam. Kopumā pieejams finansējums aptuveni 1, 2 miljonu eiro apmērā.


Lasīt visu

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.


Lasīt visu

Semināri 1. un 8. februārī

Uzņēmējdarbības iespējas, īstenojot SVVA stratēģiju (ELFLA LEADER)

Datums: 2017. gada 1. februāris.
Projekta mērķauditorija: pretendenti, kuriem nav līdzšinējās pieredzes ELFLA LEADER projektu sagatavošanā.
Pieteikšanās: līdz 25. janvārim.
Semināra darba kārtība.

Uzņēmējdarbības iespējas, īstenojot SVVA stratēģiju (EJZF)

Datums: 2017. gada 8. februāris.
Projekta mērķauditorija: pretendenti, kuriem nav līdzšinējās pieredzes EJZF projektu sagatavošanā. Uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība norisinās Rucavas, Nīcas, Medzes pagastos, Pāvilostas novadā vai Liepājas pilsētā.
Pieteikšanās: līdz 1. februārim.
Semināra darba kārtība.


Lasīt visu

Bezmaksas informatīvais seminārs par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa kopā ar Liepājas rajona partnerību aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē.

Norises datums un laiks: ceturdiena, 2016. gada 3. novembris plkst. 10:00 (sākums). Reģistrēšanās sākot no plkst. 9:30.
Norises vieta: Atpūtas vieta “Jūrnieka ligzda”, “Pērkones jūrmala”, Nīcas pagasts, Nīcas novads.
Norises vieta kartē: https://goo.gl/maps/f8UkaNPnXAJ2

Semināra programma:

  • Normatīvo aktu prasībām zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem un ražošanas uzņēmumiem mājas apstākļos. Aktualitātes par zvejas produktu marķēšanas jautājumiem. Lektors: Andris Vaiders, Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākais eksperts.
  • Zvejas tiesību normatīvie akti, to praktiskais pielietojums. Plānotās izmaiņas, to ietekme uz zvejas tiesībām. Pašvaldību kompetence zivju resursu un zvejas tiesību pārvaldībā. Lektore: Inese Bārtule, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece.
  • Eiropas zivsaimniecības uzņēmumu pozitīvā pieredze īstenojot ES projektus un Eiropas Zivsaimniecības reģionu tīkla (FARNET) būtība. Lektors: Aigars Laugalis, SIA “ERVILS” pārstāvis un Liepājas rajona partnerības padomes loceklis un pārstāvis FARNET.
  • Aktuāla informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) programmas ietvaros pieejamo atbalstu Liepājas rajona partnerības teritorijā esošo uzņēmēju attīstībai. Biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniegumos.Lektore: Santa Brāle, Biedrības “Liepājas rajona partnerība” projektu koordinatore.

Iepriekš pieteikties var elektroniski aizpildot pieteikuma veidlapu saitē – https://goo.gl/forms/9tbPeMj4jqTusdhH3

Papildus informāciju un pieteikties var arī pie Alekseja Kačanova (tālr. 27843096; e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).


Lasīt visu

Seminārs Liepājas rajona novadu darba devējiem, pašvaldībām un sadarbības partneriem

2016.gada 19.oktobrī Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāle sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība” rīko semināru Liepājas rajona novadu darba devējiem, pašvaldībām un sadarbības partneriem.

Uzaicinām Jūs piedalīties seminārā un izmantot tā iespējas.

Seminārā Jums būs iespēja uzzināt par NVA pakalpojumiem darba devējiem un iespējām iesaistīties NVA projektos saņemot valsts finansiālu atbalstu, kā arī par Liepājas rajona partnerības un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pakalpojumiem un pieejamajām programmām.

  • Norises vieta: Liepājas rajona partnerības telpas, Krasta iela 12 (2. stāvā), Grobiņa, no plkst.11:00 līdz 14:30.
  • Dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS! Pasākuma dalībniekiem tiks nodrošināta kafijas pauze.
  • Lūdzam apstiprināt savu dalību pasākumā, līdz 14.oktobrim nosūtot e-pastu NVA Liepājas filiāles nodarbinātības organizatorei sadarbībā ar darba devējiem Lindai Segliņai: Linda.Seglina@nva.gov.lv

Semināra darba kārtība.


Lasīt visu

Informatīvā tikšanās par apmācību „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

2016. gada 30. septembrī plkst. 10:00 (līdz plkst. 12:30) Grobiņā Liepājas rajona partnerības telpās (Krasta iela 12, Grobiņa) notiks informatīvā tikšanās par SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļas Valsts Lauku tīkla ietvaros plānoto piecu dienu apmācību “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.


Lasīt visu