Seminārs par aktualitātēs Zivsaimniecības nozarē

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļas un biedrība “Liepājas rajona partnerība” rīko semināru par aktualitātes Zivsaimniecības nozarē. Seminārs norisināsies viesnīcā “Jūrnieka Ligzda” (Pērkone, Nīca novads) 2018. gada 15. maijā.


Lasīt visu

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Tukuma un Engures novadiem

Liepājas rajona partnerība šī gada 21.-22. maijā organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Tukuma un Engures novadiem. Pieredzes apmaiņas braucienam var pieteikties projektu iesniedzēji un biedri. Dalības maksu un ceļa izdevumus sedz Liepājas rajona partnerība. Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās līdz 1. maijam uz e-pastu info@lrpartneriba.lv.

Ar brauciena programmu var iepazīties iepazīties šajā PDF dokumentā!


Lasīt visu

4. projektu konkursa kārtas rezultāti

Ar 4. projektu konkursu kārtas rezultāriem var iepazīties ELFLA un EJZF sadaļās, vai arī zemāk.

 

M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums: 55 029,33 EUR.

Skatīt rezultātus

 

M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 259 587,90 EUR

Skatīt rezultātus

 

M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) finansējums: 239 991,28 EUR

Skatīt rezultātus

 


Lasīt visu

“Liepājas rajona partnerība” biedru kopsapulce

Aicinām uz kārtējo biedrības “Liepājas rajona partnerība” biedru kopsapulci, kas notiks š.g. 21. martā, Grobiņā, Krasta ielā 12, 2. stāvā, plkst. 15.00.

Provozoriskā biedru kopsapulces darba kārtība:

 • Biedru kopsapulces vadītāja ievēlēšana;
 • Biedru kopsapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana;
 • Liepājas rajona partnerības 2017.gada pārskats:
  –  Iesniegtie un īstenotie projekti, naudas apguve 2017.gadā;
  –  Ziņojums par finansiālo gada pārskata daļu;
  –  Revidenta ziņojums;
 • Sadarbības projekts “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos”;
 • Liepājas rajona partnerības darba prioritātes 2018. gadā;
 • Starptautiskie un starpteritoriālie projekti;
 • Statūtu grozījumi;
 • 2018. gada prioritātes;
 • Citi jautājumi.

Lasīt visu

Tiks īstenots starperitoriju sadarbības projekts “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē”

Katru gadu visā Baltijas jūras piekrastē tiek izskalotas jūras aļģes, veidojas jūras aļģu sanesumi, kas ietekmē pludmales apmeklētāju komfortu: izdala nepatīkamu smaku, pārklājot piekrastes seklūdes daļas, izskalotās aļģes traucē ieiešanu jūrā, rada nepievilcīgu piekrastes ainavu u.c. Tas būtiski ietekmē gan vietējo iedzīvotāju gan tūristu labsajūtu, kā arī ietekmē tūrisma un saistīto nozaru attīstību piekrastē.


Lasīt visu

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” 4. projektu konkursa kārta noslēgusies!

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Rīcībā – “Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai” iesniegti 6. projektu pieteikumi.
Kopējais prasītais publiskais finansējums ir 40 427,94 eiro.
Pieejamais finansējums: 55 029,33 eiro.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
Rīcībā “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē” iesniegti 6.projektu pieteikumi.
Kopējais prasītais publiskais finansējums ir 263 574,13 eiro.
Pieejamais finansējums: 259 587,90 eiro.

Rīcībā – “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” iesniegti 4. projektu pieteikumi.
Kopējais prasītais publiskais finansējums ir 351017,85 eiro.
Pieejamais finansējums: 239 991,28 eiro.


Lasīt visu

Liepājas rajona partnerības organizētais seminārs „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”.

Liepājas rajona partnerības organizētais seminārs
„Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”.

Laiks: 2018.gada 5.martā plkst. 10:00 – 15.00
Vieta: Liepājas rajona partnerības birojā, Krasta ielā 12, Grobiņā (2.stāvā zālē)

Seminārā tiks apskatītas tēmas:

 • Būtiskākās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem;
 • Darba samaksas nodokļu izmaiņas;
 • Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem;
 • Izmaiņas pašnodarbināto personu un autoru sociālajā apdrošināšanā;
 • Izmaiņas patentmaksas maksātājiem;
 • Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana
 • Būtiskākās izmaiņas PVN uzskaitē;
 • Atbildes uz jautājumiem.

Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.

Interesējošos jautājumus ir iespēja iesūtīt iepriekš, lai lektore atbildes uz tiem var izklāstīt semināra laikā. Jautājumus līdz 23. februārim sūtīt uz e-pastu info@lrpartneriba.lv.

Lūgums semināram pieteikties līdz 20. februārim pa tālruni 26595623 (Inita) , vai 29164833 (Santa), rakstot e-pastu info@lrpartneriba.lv.

Vietu skaits ir ierobežots. Nepieciešamības gadījumā, par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

Seminārs ir bez maksas!

Darba kārtība:
9.30- 10.00 – dalībnieku reģistrācija
10.00 – 12.00 – seminārs
12.00 – 12.30 – kafijas pauze
12.30 – 15.00 – seminārs


Lasīt visu