12. augusts – Starptautiskā Jaunatnes diena

jaunatnes_diena

Pasaulē tiek atzīmēta kopš 1999. gada ar mērķi izkopt jauniešu radošo darbību, radot jaunatnes dažādības attīstībai un kultūras sekmēšanai labvēlīgu vidi, kā arī veicinot jauniešu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju projektu realizēšanu kultūras jomā. UNESCO LNK atbalsta jauniešu radošo darbību, īstenojot dažādus jauniešu projektus, apmācības un aizstāvot jauniešu klātbūtni un iesaisti kultūras izpausmju daudzveidības veicināšanā un kultūras industriju attīstībā, kvalitatības izglītības veicināšanā un spējīgas zināšanu sabiedrības attīstībā Latvijā.
Šī gada tēma ir “Jauniešu migrācija: virzot attīstību”.


Lasīt visu

Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas SVVA stratēģijas īstenošanas projektiem

field-of-poppies-50588_1280

Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumus. Grozījumus otrdien, 2.augustā, akceptēja valdība.


Lasīt visu

EJZF projektu konkursa pirmā kārta – rezultāti

EJZF projektu konkursa pirmajā kārtā ir iesniegti 16 projekti (darbības teritorija – tikai piekraste):

  • 1. rīcībā iesniegti 6 projekti, publ. finansējums 329 338,19 €;
  • 2. rīcībā iesniegti 5 projekti, publ. finansējums 256 330,64 €;
  • 3. rīcībā iesniegtie 2 projekti, publ. finansējums 126 785,40 €;
  • 4. rīcībā iesniegti 3 projekti, publ. finansējums 207 818,87 €.

Lasīt visu

Noslēgusies ELFLA projektu konkursa 1. kārta

Iesniegti 122 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 3 336 915.00 EUR.

M1/ R1 Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.
Pieejamais finansējums 467 920.00 EUR. Iesniegti 39 projekti par kopējo publisko finansējumu 1 478 895.40 EUR.

M1/ R2 Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.
Pieejamais finansējums 200 540.00 EUR. Iesniegti 4 projekti par kopējo publisko finansējumu 82 524.61 RUR.

M2/R1 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.
Pieejamais finansējums 267 380.00 EUR. Iesniegti 44 projekti par kopējo publisko finansējumu 823 080.00 EUR.

M2/ R2 Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošana.
Pieejamais finansējums 401 075.00 EUR. Iesniegti 35 projekti ar publisko finansējumu 997 381.64 EUR.

Atgādinām, ka līdz 2. jūnijam pieņemam EJZF pieteikumus projektu īstenošanai Baltijas jūras piekrastes pašvaldību teritorijās.


Lasīt visu