Sākums » Jaunumi (Page 2)

Jaunumi

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 22. jūnija līdz 22. jūlijam. 6. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: M2/R1 – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) fin...
Lasīt visu

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 28. aprīļa līdz 28. maijam. 5 .kārtā pieejamais publiskais finansējums:  M1/R1 - Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Eiropas Lauksaimniecības fonda ...
Lasīt visu

Noslēdzies pirmais starptautiskais LEADER sadarbības projekts

2016. gadā šajā plānošanas periodā tika uzsākts pirmais LEADER sadarbības projekts “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”, kurā ar vienotu vīziju par attīstītiem, konkurētspējīgiem un starptautiskai sadarbībai atvērtiem lauku uzņēmējiem, apvienojās astoņas vietējās rīcības grupas no trijām valstīm – Igaunijas (Arenduskoda, East Harju un Green Riverland), Somijas (Linnaseutu, Pirkan Helmi un Sepra) un Latvijas (Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerī...
Lasīt visu

Seminārs projektu iesniedzējiem, potenciālajiem projektu iesniedzējiem (ne lauksaimniekiem)

Simināra norises laiks 2019. gada 7. martā no pulksten 10.00 līdz 15.00 Liepājas rajona partnerības zālē. Pieteikšanās uz semināru rakstot uz e-pastu info@lrpartneriba.lv no 1. līdz 20. februārim. Vietu skaits ierobežots. Jūsu dalība būs apstiprināta, saņemot atbildes e-pastu. Darba kārtība: 9.00-10.00 Dalībnieku reģistrācija 10.00-12.00 1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) pēdējā deklarācija par 2018. gadu; 2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma ...
Lasīt visu

Izvirzīts Liepājas rajona partnerības LEADER Dižprojekts 2018

Dižprojekts ir vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, ie...
Lasīt visu

Jaunumi no SIA “EVI&JO”

2018. gada novembrī ir pabeigts trīs uzņēmumu – SIA "EVI&JO", SIA "Aizpute vīna darītava" un SIA "MAA.studija" – īstenots un LEADER programmas līdzfinansētais projekts "Iekārtu un aprīkojuma iegāde ražošanas attīstībai , jaunu produktu ražošanai un esošo kvalitātes uzlabošanai Kalvenes, Durbes un Aizputes vīna darītavās." Projekta ietvaros ir iegādātas vīna ražošanas iekārta un aprīkojums, kas visām vīna darītāvās nodrošinās gan kvalitatīvāku esošo vīnu gatavošanu, gan jaunu produktu tapšanu...
Lasīt visu

Pieredzes apmaiņa / savstarpējās iepazīšanās pasākums 12. un 13. decembrī

Nākošajā nedēļā - 12. un 13. decembrī Igaunijas, Somijas un Latvijas sadarbības projekta  “Par Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” ietvaros uz izvērtējuma tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienā Liepājas pusē viesosies uzņēmēji no Jelgavas un Jelgavas apkārtnes. Pasākuma programma ir apskatāma te. Arī Tev ir iespēja pievienoties šajās dienas gan pieredzes apmaiņas braucienā, gan arī izvērtējuma tikšanās reizē, kad tuvāk iepazīsimies arī savā starpā.  Tā būtu laba iespēja veidot jaunus kontakt...
Lasīt visu

Biedrības “Liepājas rajona partnerības” novērtējums laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam

Biedrība ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Aizputes, Grobiņas, Durbes, Priekules, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas un Vaiņodes novadu teritorijās. Zivsaimniecības fonda ietvaros arī Liepājas pilsētā. Šobrīd gatavojam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2015-2020. gadam" vidusposma novērtējumu. Esam rīkojuši četras LEADER projekta iesniegšanas kārtas un četras EJZF projekta iesniegšanas kārtas. Organizējuši apmācības, seminārus, izbraukuma seminārus, projektu atvērto durvju diena...
Lasīt visu