Sākums » Jaunumi (Page 2)

Jaunumi

Izvirzīts Liepājas rajona partnerības LEADER Dižprojekts 2018

Dižprojekts ir vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, ie...
Lasīt visu

Jaunumi no SIA “EVI&JO”

2018. gada novembrī ir pabeigts trīs uzņēmumu – SIA "EVI&JO", SIA "Aizpute vīna darītava" un SIA "MAA.studija" – īstenots un LEADER programmas līdzfinansētais projekts "Iekārtu un aprīkojuma iegāde ražošanas attīstībai , jaunu produktu ražošanai un esošo kvalitātes uzlabošanai Kalvenes, Durbes un Aizputes vīna darītavās." Projekta ietvaros ir iegādātas vīna ražošanas iekārta un aprīkojums, kas visām vīna darītāvās nodrošinās gan kvalitatīvāku esošo vīnu gatavošanu, gan jaunu produktu tapšanu...
Lasīt visu

Pieredzes apmaiņa / savstarpējās iepazīšanās pasākums 12. un 13. decembrī

Nākošajā nedēļā - 12. un 13. decembrī Igaunijas, Somijas un Latvijas sadarbības projekta  “Par Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” ietvaros uz izvērtējuma tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienā Liepājas pusē viesosies uzņēmēji no Jelgavas un Jelgavas apkārtnes. Pasākuma programma ir apskatāma te. Arī Tev ir iespēja pievienoties šajās dienas gan pieredzes apmaiņas braucienā, gan arī izvērtējuma tikšanās reizē, kad tuvāk iepazīsimies arī savā starpā.  Tā būtu laba iespēja veidot jaunus kontakt...
Lasīt visu

Biedrības “Liepājas rajona partnerības” novērtējums laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam

Biedrība ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Aizputes, Grobiņas, Durbes, Priekules, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas un Vaiņodes novadu teritorijās. Zivsaimniecības fonda ietvaros arī Liepājas pilsētā. Šobrīd gatavojam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2015-2020. gadam" vidusposma novērtējumu. Esam rīkojuši četras LEADER projekta iesniegšanas kārtas un četras EJZF projekta iesniegšanas kārtas. Organizējuši apmācības, seminārus, izbraukuma seminārus, projektu atvērto durvju diena...
Lasīt visu

Projektu atvērto durvju diena „Esi lepns par savu novadu” 25. augustā un 1. septembrī

Aicinām jūs piedalīties pasākumos 2018. gada 25. augustā un 1. septembrī projektu atvērto durvju dienā „Esi lepns par savu novadu”. Kopš 2016.gada, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju, novadu teritorijās ELFLA fonda ietvaros esam atbalstījuši 50 sabiedriskā labuma projektus un 34 uzņēmējdarbības projektus. Piekrastes teritorijās EJZF fonda ietvaros 17  zivsaimniecības uzņēmējdarbības projektus un 15 sabiedriskās labuma projektus. Kopā novadu attīstībā trīs gados ieguldot vairāk kā 3 miljo...
Lasīt visu

Esi lepns par savu novadu!

Biedrība „ Liepājas rajona partnerība” ir organizācija, kura darbojas kopš 2006.gada un tās biedri ir gan novadu pašvaldības, gan uzņēmēji, gan biedrības, gan privātpersonas. 2014.gadā partnerība ar novadu aktīvo iedzīvotāju līdzdalību, izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju, tādējādi piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, lai veicinātu teritoriju, novadu attīstību, sekmētu un atbalstītu uzņēmējdarbību. Stratēģijas vīzija ir: sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vi...
Lasīt visu

Seminārs par aktualitātēs Zivsaimniecības nozarē

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļas un biedrība “Liepājas rajona partnerība” rīko semināru par aktualitātes Zivsaimniecības nozarē. Seminārs norisināsies viesnīcā "Jūrnieka Ligzda" (Pērkone, Nīca novads) 2018. gada 15. maijā. Semināra darba kārtība – skatīt »
Lasīt visu